Center Committee Members

Center Committee Members


Narendra Kumar Khadka
Narendra Kumar Khadka

President

Ram Prasad Pokhrel
Ram Prasad Pokhrel

Vice-President

Indra Bahadur Budhathoki
Indra Bahadur Budhathoki

General Secretary

Hemanta Raj Bohora
Hemanta Raj Bohora

Secretary

Narendra Kumar Khadka
Sanjeev Shah

Tresurer